Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel

Dřevařské centrum s.r.o.
Bohdaneč 136
285 25 Bohdaneč CZ
IČO: 24239909
DIČ: CZ24239909

📞 739 539 997
✉️ info@raritnidrevo.cz
🛒 www.raritnidrevo.cz

Zpracování osobních údajů

Vážení obchodní partneři,

V souladu s Nařízením EU 2016/679 (dále jen GDPR), Vás tímto informujeme, že naše společnost (dále jen „správce osobních údajů“) zpracovává Vaše osobní údaje bez souhlasu za účelem splnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy a titulu oprávněného zájmu správce osobních údajů dat a nakládá s nimi dle výše uvedeného nařízení.

Kategorie osobních údajů

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, u fyzických osob podnikajících dále IČO, DIČ a adresa sídla, případně další osobní údaje jako např. číslo účtu, telefon, email, jsou-li pro plnění smlouvy nezbytné.

Práva subjektu údajů

1. Právo na přístup k osobním údajům;

2. Právo na opravu a doplnění osobních údajů;

3. Právo na výmaz;

4. Právo na omezení zpracování;

5. Právo na přenositelnost vybraných osobních údajů;

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány v souladu se směrnicí „Směrnice o oběhu a archivaci dokladů“ dle daného typu písemnosti a smluvního vztahu.

Výpis z evidence osobních údajů

O výpis z evidence Vašich zpracovávaných osobních údajích můžete požádat na emailu gdpr@fajndrevo.cz